Lennart Erikssons anor

Marjorie Fraser of Lovat

Personendiagramm

Eltern

Vater Geburtsdatum Mutter Geburtsdatum
Alexander Fraser of Lovat 1374 Elisabeth Fraser 1376

Partner

Partner Geburtsdatum Kinder
William Keith 1389 William Keith

Personenereignisse

Ereignisart Datum Ort Beschreibung
Geburt 1400 Hamilton, Lanarkshire
Tod 1442-08-01 Skottland

Verwandtschaftsbericht

Name Art Geburtsort Geburtsdatum Todesort Todesdatum
Partner
William Keith Partner oder Ehemann Dunnottar Castle, Stonehaven, Kincardineshire 1389 Dunnottar Castle, Stonehaven, Kincardineshire 1444
Kinder
William Keith Sohn Dunnottar Castle, Stonehaven, Kincardineshire Dunnottar Castle, Stonehaven, Kincardineshire 1482-12-10
Eltern
Alexander Fraser of Lovat Vater Lovat Castle, Kilmorack, Invernessshire 1374 Skottland 1416
Elisabeth Fraser Mutter Aird Lovat, Invernessshire 1376 Lovat, Beauly, Invernessshire 1414
Enkel
William Keith Enkelsohn Dunottar, Kincardineshire 1450 Dunottar, Kincardineshire 1526
Urenkel
Janet Keith Urenkeltochter Dunottar, Kincardineshire 1494 Montrose, Angus, Skottland 1547-08-25
Ur-Urenkel
Robert of Gartmore Graham Ur-Urenkelsohn Gartmore 1550 Skottland 1573-02-20
Ur-Ur-Urenkel
Elizabeth Agnes Graham Ur-Ur-Urenkeltochter Skottland, Skottland 1605 Stafford, Virginia, USA, Virginia, USA 1672
4x(Ur)enkel
John Alexander of Virginia 4x(Ur)enkelsohn Stirlingshire, Oxford, England 1628 Stafford, Virginia, USA 1677-10-25
5x(Ur)enkel
Robert Alexander Sr. of Virginia 5x(Ur)enkelsohn Virginia, USA 1633 St. Paul Parish, Stafford, Virginia 1704
6x(Ur)enkel
Philip Alexander 6x(Ur)enkelsohn Stafford, Virginia, USA 1664 Stafford, Virginia, USA 1706
7x(Ur)enkel
Philip Alexander 7x(Ur)enkelsohn St. Paul's Parish, Stafford County, Virginia, USA 1704-07-22 King Geo Co., Virginia, USA 1753-07-19
Großeltern
Hugh Fraser of Lovat Großvater (Opa) Lovat, Inverness-shire 1350 Lovat, Inverness-shire 1410
Isabell Fraser Großmutter (Oma) Leuchars, Fifeshire 1354 Skottland 1371
Urgroßeltern (3 Generationen)
Alexander Fraser Urgroßvater (Uropa) Skottland 1318 Skottland 1361
Margaret Fraser of Bothwell Urgroßmutter (Uroma) Skottland 1328 Skottland
Ur-Urgroßeltern (Alteltern, 4 Generationen)
Magnus av Orkney Ur-Urgroßvater (Altvater) Orkneyöarna 1270 Skottland 1321
Margaret Jonsdatter av Orkney Ur-Urgroßmutter (Altmutter) Orkneyöarna 1290 1387
Ur-Ur-Urgroßeltern (Altgroßeltern, 5 Generationen)
NN Magnusdatter av Norge Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) Norge Orkneyöarna, Skottland
John II av Orkney Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) Orkneyöarna 1260 Orkneyöarna 1310
4x(Ur)großeltern (Alturgroßeltern, 6 Generationen)
Magnus VI Håkonsson 4x(Ur)großvater (Alturgroßvater) Tønsberg, Vestfold, Norge 1238-05-01 Bergen, Hordaland, Norge 1280-05-09
Ingeborg Eriksdotter av Danmark 4x(Ur)großmutter (Alturgroßmutter) Köpenhamn 1244 Oslo, Norge 1287-03-26
5x(Ur)großeltern (Obereltern, 7 Generationen)
Erik IV Valdemarsen "Plovpenning" av Danmark 5x(Ur)großvater (Obervater) Vordingborg, Danmark 1216 Schlesvig, Danmark 1250-08-10
Jutta av Sachsen 5x(Ur)großmutter (Obermutter) Aschersleben, Brandenburg, Tyskland 1216 Magdeburg, Tyskland 1261-02-02
6x(Ur)großeltern (Obergroßeltern, 8 Generationen)
Valdemar II Sejr Valdemarsson av Danmark 6x(Ur)großvater (Obergroßvater) Ribe, Jylland, Danmark 1170-06-28 Vordingborg, Själland, Danmark 1241-03-28
Berengaria av Portugal 6x(Ur)großmutter (Obergroßmutter) 1194 Ringsted, Själland, Danmark 1221-03-27
Ur-Ur-Urgroßonkel/-tanten
Håkon V Magnusson Ur-Ur-Urgroßonkel Tønsberg, Vestfold, Norge 1270-04-10 Tunsberghus, Tønsberg, Vestfold, Norge 1319-05-08
Cousins & Cousinen 5. Grades
Birgitte Cecilia Olufsdatter Gyldenhorn Cousine 5. Grades 1380 Östby, Skjeberg, Norge 1433-08-04
Ur-Urgroßonkel/-tanten 2. Grades
Agnes Håkonsdotter Ur-Urgroßtante 2. Grades Gloppen 1292 Sørum, Gjerdrum, Akershus, Norge 1319-08-05
Urgroßonkel & Urgroßtanten 3. Grades
Jon Havtoresson Rose Urgroßonkel 3. Grades Island 1312 Sørum, Akershus, Norge 1390
Großonkel & Großtanten 4. Grades
Cecilia Jonsdatter Rose til Sudrheim Großtante 4. Grades 1336 1411
Ulf Jonsson Roos af Ervalla Großonkel 4. Grades 1369 1415
Onkel & Tanten 5. Grades
Åsa Ulfsdotter Roos af Ervalla Tante 5. Grades Sverige 1370 Onsøy, Fredrikstad, Östfold, Norge 1433-08-04