Lennart Erikssons anor

Sara NN

Personendiagramm

Partner

Partner Geburtsdatum Kinder
Erich Nilsson Anna Eriksdotter

Personenereignisse

Ereignisart Datum Ort Beschreibung
Wohnort ABT 1648 Yttersel 3:1, Anundsjö (Y)
Tod 28 APR 1688 Yttersel 3:1, Anundsjö (Y), Sweden

Verwandtschaftsbericht

Name Art Geburtsort Geburtsdatum Todesort Todesdatum
Partner
Erich Nilsson Partner oder Ehemann Norrmesunda 4:1, Anundsjö (Y), Sweden Yttersel 3:1, Anundsjö (Y), Sweden ABT 1683
Kinder
Anna Eriksdotter Tochter Ytersel 3:1 ABT 1650 Österfannbyn 1:1 23 MAY 1734
Enkel
Erich Johansson Enkelsohn Österfannbyn 1:1 7 APR 1683 Norrmesunda 1:6 7 JAN 1768
Urenkel
Märta Ersdotter Urenkeltochter Norrmesunda (1:6), Anundsjö (Y), Sweden 20 MAY 1716 Lajksjö ABT 1774
Ur-Urenkel
Eric Jönsson Ur-Urenkelsohn Lajksjö 28 MAR 1752 Svanaby 30 JUN 1827
Ur-Ur-Urenkel
Karin Eriksdotter Ur-Ur-Urenkeltochter Lajksjö 1783 Avasjö 9 JUL 1838
4x(Ur)enkel
Mattias Persson 4x(Ur)enkelsohn Avaträsk, Dorotea, Västerbotten, Sweden 1814-03-17 Avasjö, Åsele 1891-06-08
5x(Ur)enkel
Nils Petter MATSSON 5x(Ur)enkelsohn Avasjö, Åsele, Sweden 1836-03-14 Avasjö, Åsele, Sweden 1836-03-14
Lisa Kajsa Matsdotter 5x(Ur)enkeltochter Avasjö, Åsele (AC) 1 MAR 1837 Mårdsjö, Dorotea, Västerbotten, Sverige 1905-02-16
Nils Petter Mattson 5x(Ur)enkelsohn Avasjön, Åsele (AC) 1839-10-20 Mårdsjö, Dorotea, Västerbotten, Sverige 1915-02-16
Mats Anders Matsson 5x(Ur)enkelsohn Avasjö, Åsele (AC) 17 JUN 1842 14 APR 1918
Mats Matsson 5x(Ur)enkelsohn Avasjö, Åsele (AC) 17 jun 1842 Sé, Vas, Hungary 14 APR 1918
Anna Märta Matsdotter 5x(Ur)enkeltochter Avasjö, Åsele (AC) 12 SEP 1844 Bergvattnet, Dorotea, Västerbotten, Sverige 19 juni 1920
Erik Matsson 5x(Ur)enkelsohn Avasjö, Åsele (AC) 8 APR 1847
Jonas Olof Matsson 5x(Ur)enkelsohn 24 OCT 1850 15 MAR 1937
6x(Ur)enkel
Ida Margreta Nilsdotter 6x(Ur)enkeltochter Mårdsjö, Dorotea (AC) 1874-01-11
Alma Lovisa Nilsdotter 6x(Ur)enkeltochter Mårdsjö, Dorotea (AC) 1875-06-04
Freja Elisabet Nilsdotter 6x(Ur)enkeltochter Mårdsjö, Dorotea (AC) 1878-02-23 Stensele, Västerbotten 1937-11-24
Mårten Matteus Nilsson 6x(Ur)enkelsohn Mårdsjön, Dorotea, Västerbotten, Sverige 1880-09-20
7x(Ur)enkel
Enar Nikolaus Olofsson 7x(Ur)enkelsohn Dorotea, Västerbotten, Sverige 1905-09-10 Arvidsjaur, Västernorrland, Sverige 1980-08-03
Vera Elisabet Olofsson 7x(Ur)enkeltochter Dorotea, Västernorrland, Sverige 1907-07-07 Kristinehamn 1996-01-28
Alrik Mauritz Olofsson 7x(Ur)enkelsohn Dorotea, Västernorrland, Sverige 1913-07-17 Kristinehamn, Värmland 2010-01-08
Schwiegerenkel
Karin Zackrisdotter Medén Schwiegerenkeltochter Kubbe 4:1, Anundsjö (Y), Sweden 6 JAN 1679 Norrmesunda 1:6, Anundsjö 24 MAR 1754

Notizen

{geni:about_me} Sara NN kunde möjligen vara dotter till Sjul Larsson som var skriven för Yttersel 3:1 närmast före Erich Nilsson (se 10. Hädanberg 488). Ingeborg antyds emellertid härom Erichs ovan nämnda köp av hemmanet.

Vid tinget i mars 1677 anklagade "Kiörkioheerden Wördige H: Olof Anzenius ahnklagadhe effterskrefne sitt legofolck och Andhra, för thet the hoos honom hafwa brukat tiufwerih och bodräkt, hwilket the intet nekadhe till, uthan tillstodho; hwarföre blefwo dhe, effter Kong. Maist straffordning dömbdha att bötha tredubbelt så mycket, som tiufnadhen ähr wärderat före och gifwa Måhlsäganden sitt igen: drängen Joen Biörsson och Pijgorna Kierstin, Sara, Rågiärdh och Anna tillhopa stulit och Joen Pehrsson i Fånbyen emothtagit Rent Korn - 1/2 tunna wärderat dlr: 1:8 öre - Karin, Kierstin, Sara, och Rågierdh stulit, bemte Joen emothtagit - 3/8 tunna dråssa dlr -om 30 öre - Kierstin, Sara, Rågierdh och Anna stulit - Erich Nilsss hustro i Ytherseel emothtagit 3/8 tunna dlr: 1:28 öre - Sara och Kierstin stulit rent Korn bemte Erichs husto ahntagit - 3/8 tunna dlr:1:28 - Rågiärdh stulit rent Korn, som brodn Gulich tagi - 31/2 Kanna dlr: - om 10 öre - Karin och Sara stulit rent Korn och Swen Oloffn i flärcke emothtagit - 1/2 tunna - dlr: om 21 öre - Fäpijgorna Karina och Ällssa stulit Maldtkorn och Nills Johansson i Fåhnbyn tagit en 2 Kannor dlr: 5öre."

Hustru Sara hade tagit emot en hel del av det stulna. Det som Rågiärd stulit hade hennes broder Gullik tagit. Det som Anna och Karin stulit hade Swen Olofs i Flärke mottagit. Kanske var drängen Joen Biörs inblandad där, han var bror till Swen Olofs hustru. Det Fäpigorna Karin och Ällsa stulit hade Nils Johansson i Fånbyn mottagit. Det är ovisst vilka pigorna var. Kanske var Sara syster till Jon Biörsson, Kerstin kunde vara dotter till Nils Jonsson i Wästerfannbyn, han var fattig och hade 1675 själv stulit säd från kyrkoherden. Anna kan ha varit dotter till hustru 149. Sara i Yttersel. Legofolket dömdes alltså att böta tredubbla värdet. De som tog emot stöldgodset verkar inte ha berörts annat än genom att tvingas lämna tillbaka det stulna.

I Roteringslängden 1683 står Sara som "rotebonde". Sara dog 1688. Det året började i Anundsjö kyrkbok föras en "De Dödas Längd". Där står bl a "Dn. 28. April Erich Nillssons hustro Sara i Yterseehl". Det står inte att hon var änka, men troligen hade maken dött redan 1683 när Sara blev rotebonde.

Källa: Rötter i Anundsjö av Bengt Sjöberg s. 308

--------------------

Barn:

Segrid Eriksdotter (1650 - 1717)

Karin Eriksdotter (1659 - 1722)

Erik Eriksson (1673 - 1740)
{geni:occupation} Rotebonde