Lennart Erikssons anor

Nicolaus Skunck

Personendiagramm

Eltern

Vater Geburtsdatum Mutter Geburtsdatum
Petrus Olai Skunck 1587 Helena Göding

Partner

Partner Geburtsdatum Kinder
Margaretha Carlsdotter

Personenereignisse

Ereignisart Datum Ort Beschreibung
Geburt 1614-04-14
Tod 1676-12-04

Verwandtschaftsbericht

Name Art Geburtsort Geburtsdatum Todesort Todesdatum
Partner
Margaretha Carlsdotter Partnerin oder Ehefrau
Brüder & Schwestern
Samuel Petri Skunck Bruder 1632-03-25 1685-08-05
Eltern
Helena Göding Mutter
Petrus Olai Skunck Vater 1587 1639
Großeltern
Olaus Jonae Großvater (Opa) 1540 1612
Karin Nilsdotter Großmutter (Oma) 1541 1619
Urgroßeltern (3 Generationen)
Nicolaus Stephani Urgroßvater (Uropa) 1520 1595
Schwager & Schwägerinnen
Margaretha Lithman Schwägerin
Onkel & Tanten
Karl Göransson Skunck Onkel 1570 1636

Notizen

Adel. ätten Skunck, N:o 660, †.

Tab. 1.

Herr Olof; Skall, enl. Hülphers Beskrifning om
Jemtland, hetat Olof Skunck och härstammat af de
till nämnde landskap ifrån Norrige inkomna adeliga
Skunckarne samt varit Komminister i Oviken på
1500-talet, men. enl. Palmsköld var han Kyrkoherde
i Wassunda i Upland. — Gift med Carin; Biskopsdotter
ifrån Wexiö eller Skara samt enka efter Kyrkoherden
i Åkerby Göran Pehrsson, som var af de gamla
Norska Skunkarne i Jemtland.

Son:

Petrus Olai; Prost och Kyrkoherde i Wassunda
och Haga församl. af Erkestiftet; Bedref på sin höga
ålderdom otukt med Klockarehustrun och mistade
derföre lifvet 1636 om hösten. — Gift med Helena
Göding.

Son:

Nicolaus Skunck, Nobil. Skunck, till Skunkenberg
(nu Johannishus) i Blekinge och Läntzö i Roslagen
samt Karnäs och Foderup; f. 1614 14/4; Stockholms
Stads Sekreterare 1645; Assessor i Åbo Hofrätt 1652
och i Svea Hofrätt 1655; Revisions-Sekreterare 1658;
Tillika Häradshöfding i Långhundra, Erlinghundra
och Waxala härader i Upland 1659; Adlad 1660 12/1
(introd. s. å. under N:o 660); Landsdomare (Lagman)
i Blekinge; † 1676 4/12 och begrafven i S:t Nicolai
kyrka i Stockholm, der hans vapen uppsattes. Han
var vid 1650 års riksdag Borgareståndets Sekreterare,
och anklagades då, såsom den der vid en budskickning
ifrån Ståndet varit ohövisk emot Ridderskapet
och Adeln, hvilken sak dock sedan afstannade;
blef 1651 invecklad i den bekanta Messeniska saken,
och bekände inför Drottning Christina och Rådet, att
han hade skrifvit protestationen, som året förut
under riksdagen inlades, samt, efter Ständernas begäran
sammanfattat, hvad de för sig projekterat hade; fick
vid adlandet det gamla Skunckevapnet, ett beväpnadt
mansben, eftersom han ledde sin härkomst ifrån de
gamla adel. Skunckarnes stämma, hvilken genom
lyckans och tidernas förändring var ifrån sin adeliga
häfd kommen: köpte slutligen Läntzö, Ivarnö,
Wärlingsö och Raggarö af Riks-Skattmästaren Bjelke för
2,450 R:dr. — Gift på 1640-talet med Margaretha
Carlsdotter, som lefde enka 1677.

Son:

Carl; Ryttmästare. Se Tab. 2.

Tab. 2.

Carl (son af Nicolaus Skunck, Nobil. Skunck, Tab.
1), till Karnäs och Wammunsö; f. på 1640-talet;
Häradshöfding i Långhundra, Erlinghundra och Waxala
härader 1671, efter fadern; Sedan Ryttmästare vid
Grefve Lichtons reg:te; † på 1680-talet. Han måste,
sedan han 1673 foröfvat bråd skillnad vid tings-
bordet samt ytterligare gifvit sin dräng vådligt bane-
sår, 1680 fly utur riket. — Gift 1673 5/l0 i Stock-
holm med Ebba Christina De la Chapelle, i hennes
1:a gifte, f. 1655 och af Drottning Hedvig Eleonora,
som då vistades på Rosersberg buren till dopet, †
1728 9/6 ; dotter af Öfverste-Löjtnanten Julius Ri-
chard De la Chapelle, Natural. De la Chapelle. N.o
584, till Thorsätra, med hans 1:a fru, Elin Ikorn,
N.o 57, samt omgift 1690 med Öfversten Christoffer
Adolph Grubbe, N:o 335. Ebba Christ. De la Cha-
pelle egde Thorsätra i Vestra Ryds socken och Up-
land, det hon till en del ärft efter sina föräldrar,
samt försålde Skunckiska egendomen Läntzö i Bör-
stils socken och Roslagen.

Barn:

En Dotter, f. på 1670-talet. Gift med en löjt-
nant Hieronymus.

Margaretha; Lefde ogift 1704, då i Reduktions-
kommissionen berättades oriktigt, att hon var en-
daste arfvingen efter Landsdomaren Nils Skunck.

Nils; Var 1716 General-Adjutant vid Arméen i
Skåne; † troligen ogift och den sista af ätten.

(Anrep)