Lennart Erikssons anor

Anna Göransdotter

Personendiagramm

Partner

Partner Geburtsdatum Kinder
Göran Nilsson Boije af Gennäs 1540 Karin Boije af Gennäs

Verwandtschaftsbericht

Name Art Geburtsort Geburtsdatum Todesort Todesdatum
Partner
Göran Nilsson Boije af Gennäs Partner oder Ehemann 1540 Pojo, Finland 1617-12-07
Kinder
Karin Boije af Gennäs Tochter 1659
Enkel
Margareta Ljuster Enkeltochter 1667
Urenkel
Anders Munck af Fulkila Urenkelsohn Somero, Finland 1638 Somero, Finland 1675-03-18
Ur-Urenkel
Claes Munck af Fulkila Ur-Urenkelsohn Tobolsk, Ryssland 1716
Anders Erik Munck af Fulkila Ur-Urenkelsohn 1670 1709
Ur-Ur-Urenkel
Mårten Johan Munck af Fulkila Ur-Ur-Urenkelsohn Vihti, Finland 1699-02-24 Somero, Finland 1759
4x(Ur)enkel
Carl Fredrik Munck af Fulkila 4x(Ur)enkelsohn 1733 1800-03-20
5x(Ur)enkel
Carl Johan Munck af Fulkila 5x(Ur)enkelsohn Somero, Finland 1758-12-03 Somero, Finland 1815-03-08
6x(Ur)enkel
Carl Jacob Munck af Fulkila 6x(Ur)enkelsohn Somero, Finland 1808-03-17 Lund, Sverige 1882-06-23
7x(Ur)enkel
Ebba Henrietta Munck af Fulkila 7x(Ur)enkeltochter Jönköping 1858-10-24 Malmsjö, Södermanland 1946-10-16

Notizen

Högsjögårdssläkten