Lennart Erikssons anor

Lars (Laurentis) Svenonis Bure

Personendiagramm

Eltern

Vater Geburtsdatum Mutter Geburtsdatum
Sven Persson Bure 1475 Margareta Boosdotter 1470

Personenereignisse

Ereignisart Datum Ort Beschreibung
Geburt 1507 Barkersta, Harmånger
Tod 1579 Säbrå

Verwandtschaftsbericht

Name Art Geburtsort Geburtsdatum Todesort Todesdatum
Partner
Margareta Engelbrechtsdotter Janzonia Partnerin oder Ehefrau Säbrå 1511 Säbrå
Kinder
Hans (Johannes) Laurentii(us) Sebrozynthius Bure Sohn Säbrå 1548-01-24 Säbrå 1603-04-26
Eltern
Margareta Boosdotter Mutter Hälsingland 1470
Sven Persson Bure Vater Bure, Selånger 1475
Enkel
Jacobus Hansson Sebrozynthius Bure Enkelsohn Säbrå 1582-11-17 Strängnäs 1642-07-29
Margareta Hansdotter Sebrozynthia Bure Enkeltochter Helgum, Särbrå 1594-03-05 Leksand, Dalarna 1657-07-11
Urenkel
Elisabeth Troilia Urenkelsohn 1624 1655
Ur-Urenkel
Anna Tersera Ur-Urenkeltochter Vaksala 1653-06-12 Vaksala 1723-04-24
Ur-Ur-Urenkel
Elof Steuch Ur-Ur-Urenkelsohn Härnösand 1687-09-11 Oby, Blädinge 1772-06-01
4x(Ur)enkel
Sofia Elisabet Steuch 4x(Ur)enkeltochter Gåvetorp, Lekaryd 1738-05-15 Växjö 1818-04-30
5x(Ur)enkel
Bror Wilhelm Mörner af Morlanda 5x(Ur)enkelsohn
Otto Mörner af Morlanda 5x(Ur)enkelsohn
Claes Erik Mörner af Morlanda 5x(Ur)enkelsohn Gemmatorp, Lekaryd 1766-05-04 Ängsö 1838-09-23
6x(Ur)enkel
Carl Herman Erik Otto Mörner af Morlanda 6x(Ur)enkelsohn 1909
Nils Gustaf Mörner af Morlanda 6x(Ur)enkelsohn Höreda 1793-05-05 Blädinge 1843-09-07
7x(Ur)enkel
Claes Gustaf Ernst Mörner af Morlanda 7x(Ur)enkelsohn Lekaryd 1829 Linköping 1895
Großeltern
Peder (Per) Falesson Bure Großvater (Opa) Bureå, Skellefteå 1445
Helena Larsdotter Großmutter (Oma) Nordmaling 1457
Urgroßeltern (3 Generationen)
Fale Olofsson Bure Urgroßvater (Uropa) Bureå, Skellefteå 1415
Gunhild Svensdotter Urgroßmutter (Uroma) Ramhäll, Medelpad 1420
Ur-Urgroßeltern (Alteltern, 4 Generationen)
Okänd 29 Ur-Urgroßmutter (Altmutter)
Olof Hersesson Bure Ur-Urgroßvater (Altvater) Bureå, Skellefteå 1375 Bureå, Skellefteå 1460
Ur-Ur-Urgroßeltern (Altgroßeltern, 5 Generationen)
Herse NN Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater)
Okänd 30 Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter)
Urgroßonkel & Urgroßtanten
Olof Olofsson Bure Urgroßonkel Bureå, Skellefteå 1420
Anders Olofsson Bure Urgroßonkel Bureå, Skellefteå 1425 Bureå, Skellefteå
Joen Olofsson Bure Urgroßonkel Bureå, Skellefteå 1460 Bureå, Skellefteå 1530
Cousins & Cousinen 3. Grades
Anna Andersdotter Grubbe Cousine 3. Grades Grubbe, Umeå Grisbacka, Umeå
Påvel Olofsson Bure Cousin 3. Grades Ostvik, Skellefteå 1515 Ostvik, Skellefteå
Großonkel & Großtanten 2. Grades
Agnes Jonsdotter Bure Großtante 2. Grades
Cecilia Jonsdotter Bure Großtante 2. Grades
Nils Jonsson Bure Großonkel 2. Grades
Sten Jonsson Bure Großonkel 2. Grades
Påvel Andersson Bure Großonkel 2. Grades Ostvik, Skellefteå 1453 Ostvik, Skellefteå
Jacob Andersson Bure Großonkel 2. Grades Bureå, Skellefteå 1456 Bureå, Skellefteå 1535
Mariet Andersdotter Bure Großtante 2. Grades Bureå, Skellefteå 1464
Olof Jonsson Bure Großonkel 2. Grades Bureå 1525 Bureå 1559
Onkel & Tanten 3. Grades
Maria Jacobsdotter Bure Tante 3. Grades Bureå, Skellefteå 1473 Grubbe, Umeå 1529
Olof Påvelsson Bure Onkel 3. Grades Ostvik, Skellefteå 1485 Ostvik, Skellefteå 1539
Malin Olofsdotter Bure Tante 3. Grades 1525 1627
Neffen & Nichten 4. Grades
Anders Larsson Björnram Neffe 4. Grades Västerås 1520 1591
Hans Larsson Björnram Neffe 4. Grades 1520 Viborg, Finland 1571-07-22
Mårten Larsson Björnram Neffe 4. Grades 1530 Svartvik, Norrala 1584
Cecilia Påvelsdotter Nichte 4. Grades Kattisträsk, Skellefteå 1570 Kattisträsk, Skellefteå
Großneffen & Großnichten 4. Grades
Brita Hansdotter Björnram Großnichte 4. Grades 1604
Elin Olofsdotter Großnichte 4. Grades Kattisträsk, Skellefteå Villvattnet, Kalvträsk, Burträsk 1698
Elin Olofsdotter Großnichte 4. Grades Kattisträsk a, Gamla Kattisträsk, Skellefteå sn Villvattnet 1, Kalvträsk, Burträsk sn ABT 1698
Margareta Hansdotter Björnram till Isnäs Großnichte 4. Grades 1601

Notizen

I sin ungdom skall han ha insatts i Burekloster där han av sin släkting den siste abboten Jonas Olsson Bure lärde sig läsa och tillvändes klosterlevnaden i ett convivum sacrum grundat på ett brödrabrev från Johanniterklostret i Eskilstuna. Kom därifrån till Fransiskanerna i Uppsala och blev altarist i domkyrkan, övertog därefter skötseln av Alla själars prebenda vid domkyrkan.
Vid reformationens början begav han sig till Stockholm och blev Olai Petri lärjunge. Sändes därefter till Norrland för att befrämja den nya kyrkoordningens införande och blev den förste lutherske kyrkoherden i Säbrå, Västernorrlands län 1543, men avböjde det av ärkebiskop Lars erbjudna förtroendet att mottaga prostbefattningen över Ångermanland.
Fr. o. m. 1543 arrenderar han några av de gamla till kronan indragna kyrkjordarna i Säbrå.
På landstinget i Bjärtrå 29/10 1568 avgav han jämte övriga Ångermanlandspastorer trohetsförsäkran åt konung Johan III.
Enligt taxeringen för Älvsborgs lösen år 1571 utgjorde hans lösegendom: silfver 128 lod, pgr 380 mark, tenn 1 1/2 pund, mässing 1 pd, koppar 6 pd, kor 13, ungnöt 10, bockar och getter 20, får 12, svin 12, hästar 4 för 76 mk och 1 sto för 9 1/2 mk. Sammanlagda värdet uppgick till 1279 mk, varav tiondedelen utgavs för ändamålet.
Sina söner uppfostrade han först i hemmet, sände dem sedan till Gävle skola och slutligen till Uppsala. Tiondelängderna för år 1572 är de sista han bevittnar.
Stamfar för adliga släkten Bure (nr 126).

Kyrkoherde i Säbrå 1543-1579.
Enligt uppgifter i Boken om Säbrå sattes Lars i sin ungdom i Bure kloster, där han av sin släkting abboten Jonas Olsson Bure fick lära sig läsa och skriva samt leva klosterliv i ett convivum sacrum grundat på ett brödrabrev från Johanniterklostret i Eskilstuna. Han belv senare fransiskanermunk i Uppsale och tjänstgjorde även i domkyrkan. Vid reformation blevhan Olaus Petri lärjunge och sändes slutligen till Norrland för att sprida lutherdomens tankar och blev 1543 utnämnd till kyrkoherde i Säbrå. Han avgav på landstinget i Bjärtrå 29/10 1568 trohetsförsäkran till Johan III. Källor: Zarah Leanders anfädrar Boken om Säbrå (Källa: Östman, Michael.)

Enligt Johannes Bureus, hvilkens uppgifter dock böra upptas med en viss försiktighet, lär denne adliga Bureättens förstenärmare kände stamfader varit född 1507 och tredje son till höfvitsmannen i Medelpad Sven Pedersson och Margareta Boosdotter från Hälsingland. I sin ungdom skall han insatts i Burakloster(?), där
han af sin släkting den siste abboten Jonas Olsson Bure lärde sig läsa och tillvändes klosterlefvnaden, kom därifrån till Fransiskanerna i Upsala och blef altarist i domkyrkan, deinde praebendam animarum administrandam suscepit(övfvertog därefter skötseln af Alla själars prebenda vid domkyrkan). Vid reformationens början begaf han sig till Sthm och blef OlaiPetri lärjunge, sändes därefter till Norrland för att befrämja den nya kyrkoordningens införande och blef khde i Säbrå 1543, men afböjde det af ärkebiskop Lars erbjudna förtroendet att mottaga prostbefattningen öfver Ångermanland. Fr.o.m 1543 arrenderar han några af de gamla till kronan indragna kyrkjordarna i Säbrå. På landstinget i Bjärtrå 29 okt. 1568 afgaf han jämte öfriga Ångermanlandspastorer trohetsförsäkran åt kon. Johan III. Enligt taxeringen för Älfsborgs lösen år 1571 utgjorde khdens lösegendom: silfver 128 lod, pgr 380 mark, tenn 1½ pund, mässing 1pd, koppar 6 pd, kor 13, ungnöt 10, bockar och getter 20, får 12, svin 12, hästar 4 för 75 mk och 1 sto för 9½ mk. Sammanlagda värdet uppgcik till 1279 mk, hvaraf tiondedelen utgafs för ändamålet. Sina söner
uppfostrade han först i hemmet, sände dem sedan till Gefle skola och slutligen till Upsala. Tiondelängderna för år 1572 äro de sista, som bevittnas af Laurentius Svenonis, men enl. uppgift skall han dött först 1579. Källa: Bygdéns

Källor
1) Östman, Michael
2) Bygdén, L
3) Blästa, J (www.solace.mh.se/~blasta/gen_ind.htm)