Lennart Erikssons anor

Hans (Johannes) Laurentii(us) Sebrozynthius Bure

Personendiagramm

Eltern

Vater Geburtsdatum Mutter Geburtsdatum
Lars (Laurentis) Svenonis Bure 1507 Margareta Engelbrechtsdotter Janzonia 1511

Personenereignisse

Ereignisart Datum Ort Beschreibung
Geburt 1548-01-24 Säbrå
Tod 1603-04-26 Säbrå 2

Verwandtschaftsbericht

Name Art Geburtsort Geburtsdatum Todesort Todesdatum
Partner
Kerstin Henriksdotter Zynthia Partnerin oder Ehefrau Säbrå 1552
Anna Segersdotter Partnerin oder Ehefrau Nensjö, Gudmundrå 1560 Helgum, Särbrå 1632-06-03
Kinder
Jacobus Hansson Sebrozynthius Bure Sohn Säbrå 1582-11-17 Strängnäs 1642-07-29
Margareta Hansdotter Sebrozynthia Bure Tochter Helgum, Särbrå 1594-03-05 Leksand, Dalarna 1657-07-11
Eltern
Lars (Laurentis) Svenonis Bure Vater Barkersta, Harmånger 1507 Säbrå 1579
Margareta Engelbrechtsdotter Janzonia Mutter Säbrå 1511 Säbrå
Enkel
Elisabeth Troilia Enkelsohn 1624 1655
Urenkel
Anna Tersera Urenkeltochter Vaksala 1653-06-12 Vaksala 1723-04-24
Ur-Urenkel
Elof Steuch Ur-Urenkelsohn Härnösand 1687-09-11 Oby, Blädinge 1772-06-01
Ur-Ur-Urenkel
Sofia Elisabet Steuch Ur-Ur-Urenkeltochter Gåvetorp, Lekaryd 1738-05-15 Växjö 1818-04-30
4x(Ur)enkel
Bror Wilhelm Mörner af Morlanda 4x(Ur)enkelsohn
Otto Mörner af Morlanda 4x(Ur)enkelsohn
Claes Erik Mörner af Morlanda 4x(Ur)enkelsohn Gemmatorp, Lekaryd 1766-05-04 Ängsö 1838-09-23
5x(Ur)enkel
Carl Herman Erik Otto Mörner af Morlanda 5x(Ur)enkelsohn 1909
Nils Gustaf Mörner af Morlanda 5x(Ur)enkelsohn Höreda 1793-05-05 Blädinge 1843-09-07
6x(Ur)enkel
Claes Gustaf Ernst Mörner af Morlanda 6x(Ur)enkelsohn Lekaryd 1829 Linköping 1895
7x(Ur)enkel
Knut Hjalmar Napoleon Mörner af Morlanda 7x(Ur)enkelsohn Veta 1874-12-11 Linköping 1958
Großeltern
Margareta Boosdotter Großmutter (Oma) Hälsingland 1470
Sven Persson Bure Großvater (Opa) Bure, Selånger 1475
Urgroßeltern (3 Generationen)
Peder (Per) Falesson Bure Urgroßvater (Uropa) Bureå, Skellefteå 1445
Helena Larsdotter Urgroßmutter (Uroma) Nordmaling 1457
Ur-Urgroßeltern (Alteltern, 4 Generationen)
Fale Olofsson Bure Ur-Urgroßvater (Altvater) Bureå, Skellefteå 1415
Gunhild Svensdotter Ur-Urgroßmutter (Altmutter) Ramhäll, Medelpad 1420
Ur-Ur-Urgroßeltern (Altgroßeltern, 5 Generationen)
Okänd 29 Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter)
Olof Hersesson Bure Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) Bureå, Skellefteå 1375 Bureå, Skellefteå 1460
4x(Ur)großeltern (Alturgroßeltern, 6 Generationen)
Herse NN 4x(Ur)großvater (Alturgroßvater)
Okänd 30 4x(Ur)großmutter (Alturgroßmutter)
Ur-Urgroßonkel/-tanten
Olof Olofsson Bure Ur-Urgroßonkel Bureå, Skellefteå 1420
Anders Olofsson Bure Ur-Urgroßonkel Bureå, Skellefteå 1425 Bureå, Skellefteå
Joen Olofsson Bure Ur-Urgroßonkel Bureå, Skellefteå 1460 Bureå, Skellefteå 1530
Cousins & Cousinen 4. Grades
Anders Larsson Björnram Cousin 4. Grades Västerås 1520 1591
Hans Larsson Björnram Cousin 4. Grades 1520 Viborg, Finland 1571-07-22
Mårten Larsson Björnram Cousin 4. Grades 1530 Svartvik, Norrala 1584
Cecilia Påvelsdotter Cousine 4. Grades Kattisträsk, Skellefteå 1570 Kattisträsk, Skellefteå
Urgroßonkel & Urgroßtanten 2. Grades
Agnes Jonsdotter Bure Urgroßtante 2. Grades
Cecilia Jonsdotter Bure Urgroßtante 2. Grades
Nils Jonsson Bure Urgroßonkel 2. Grades
Sten Jonsson Bure Urgroßonkel 2. Grades
Påvel Andersson Bure Urgroßonkel 2. Grades Ostvik, Skellefteå 1453 Ostvik, Skellefteå
Jacob Andersson Bure Urgroßonkel 2. Grades Bureå, Skellefteå 1456 Bureå, Skellefteå 1535
Mariet Andersdotter Bure Urgroßtante 2. Grades Bureå, Skellefteå 1464
Olof Jonsson Bure Urgroßonkel 2. Grades Bureå 1525 Bureå 1559
Großonkel & Großtanten 3. Grades
Maria Jacobsdotter Bure Großtante 3. Grades Bureå, Skellefteå 1473 Grubbe, Umeå 1529
Olof Påvelsson Bure Großonkel 3. Grades Ostvik, Skellefteå 1485 Ostvik, Skellefteå 1539
Malin Olofsdotter Bure Großtante 3. Grades 1525 1627
Onkel & Tanten 4. Grades
Anna Andersdotter Grubbe Tante 4. Grades Grubbe, Umeå Grisbacka, Umeå
Påvel Olofsson Bure Onkel 4. Grades Ostvik, Skellefteå 1515 Ostvik, Skellefteå
Neffen & Nichten 5. Grades
Brita Hansdotter Björnram Nichte 5. Grades 1604
Elin Olofsdotter Nichte 5. Grades Kattisträsk, Skellefteå Villvattnet, Kalvträsk, Burträsk 1698
Elin Olofsdotter Nichte 5. Grades Kattisträsk a, Gamla Kattisträsk, Skellefteå sn Villvattnet 1, Kalvträsk, Burträsk sn ABT 1698
Margareta Hansdotter Björnram till Isnäs Nichte 5. Grades 1601

Notizen

Komminister i Säbrå på 1570-talet. Vice pastor i Själevad i slutet av 1588 och blev 1589 kyrkoherde därstädes. Kyrkoherde i Säbrå 1589-1603.
Han uppges ha varit docens i Gefle skola 1570, sedan kommunister i Säbrå. (Källa: Bygdén)

Enligt brev av Johan III 29/3 1591 tillerkändes han 6 pund spannmål, vilket senare konfirmerades sv Sigismund och hertigKarl 27/2 1596 Undertecknade Uppsala mötes beslut 1593 och Söderköpings riksdagsbeslut 1595. Liksom sin broder uppräthöll han även kyrkoherdetjänsten i Härnösand, dock endast under åren 1596-1603. Att han fick sköta Härnösand från 1596 berodde på att kyrkoherden Laurentius Jonae där kommit i slemmt rykte att ha belägrat klockarhustrun i staden och det tog långan tid innan han kunde fria sig från beskyllningen. Han blev begravd i sin faders kyrka mitt för altaret. Han hade liksom fadern varit förmögen och ägde flera hemman. (Källa: Östman, Michael)

Docent i Gävle skola 1570. Kyrkoherde 1589 i Själevad, därifrån transport till Säbrå.
Undertecknade Uppsala mötes beslut 1593 och som riksdagsman Söderköpings riksdagsbeslut 1595.
Begravd i Säbrå kyrka mitt för altaret. Sonen Jacobus Zäbråzynthius Bure (1572-1642) blev professor och biskop i Strängnäs.
Johannes tog namnet Bure efter sin bror Engelbertus hustru Elisabeths släktnamn Bure. Elisabeth var f.ö. moster till den berömde run- och fornforskaren Johan Bure (1568-1652) (Johannes Thomae Bureus) Litt: G. Stålbom: Runristningar, s 59.
Johan Bure var ivrig släktforskare och menade sig kunna föra sin släkt tillbaka till Olof Skötkonungs tid, vilken,som framgår av nedanstående anor, även Johannes härstammade ifrån.
Litt: Svenskt biografiskt lexikon VI s 685.

Källor
1) Bygdén, L
2) Boström, Leif (home.swipnet.se/leifbostrom/main.htm)
3) Östman, Michael