Lennart Erikssons anor

Peder Ulfsson Roos af Ervalla

Personendiagramm

Eltern

Vater Geburtsdatum Mutter Geburtsdatum
Margareta Pedersdotter Bonde 1352

Personenereignisse

Ereignisart Datum Ort Beschreibung
Geburt 1375 Ervalla
Tod 1442-05-08 Sörum, Skedsmo

Verwandtschaftsbericht

Name Art Geburtsort Geburtsdatum Todesort Todesdatum
Partner
Gjertrud Sigurdsdatter Bolt till Tomb Partnerin oder Ehefrau 1378 1438
Kinder
Margareta Pedersdotter Roos af Ervalla Tochter
Eltern
Margareta Pedersdotter Bonde Mutter 1352 1415
Enkel
Svein Laurensen Enkelsohn Hackås 1410 Näs 1470
Urenkel
Laurens Svensson Urenkelsohn Kloxåsen, Näs 1430 Kloxåsen, Näs 1516
Ur-Urenkel
Karl Laurensson Ur-Urenkelsohn Kloxåsen, Näs 1460 Kloxåsen, Näs 1538
Laurens Laurensson Ur-Urenkelsohn 1464 1530
Ur-Ur-Urenkel
Erik Laurensson Ur-Ur-Urenkelsohn 1490 1538
4x(Ur)enkel
Siord Eriksson i Ryss 4x(Ur)enkelsohn Revsund 1540 1610
5x(Ur)enkel
Sven Sjulsson 5x(Ur)enkelsohn Hovdsjö, Revsund 1570
6x(Ur)enkel
Olof Svensson 6x(Ur)enkelsohn Hovdsjö, Revsund 1600 1669-10-13
7x(Ur)enkel
Jöns Olofsson 7x(Ur)enkelsohn Hovdsjö, Revsund 1628 1704-03-22
Großeltern
Ingeborg Magnusdotter (Malstaätten) Großmutter (Oma)
Urgroßeltern (3 Generationen)
Birgitta Knutsdotter Lejonbalk Urgroßmutter (Uroma)
Ur-Urgroßeltern (Alteltern, 4 Generationen)
Ingeborg Ulfsdotter Ulv Ur-Urgroßmutter (Altmutter)
Ur-Ur-Urgroßeltern (Altgroßeltern, 5 Generationen)
Ulv Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter)
Ulf Karlsson Ulv Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) 1247 1281
4x(Ur)großeltern (Alturgroßeltern, 6 Generationen)
Ulv 4x(Ur)großmutter (Alturgroßmutter)
Karl Karlsson Ulv 4x(Ur)großvater (Alturgroßvater) 1221 1261
5x(Ur)großeltern (Obereltern, 7 Generationen)
Karl den Döve 5x(Ur)großvater (Obervater) 1165 Estland 1220-08-08
6x(Ur)großeltern (Obergroßeltern, 8 Generationen)
Sigrid Björnsdotter Lakman 6x(Ur)großmutter (Obergroßmutter)
Bengt Snivel 6x(Ur)großvater (Obergroßvater) 1110
5x(Ur)großonkel/-tanten
Magnus Minnesköld 5x(Ur)großonkel
Jarl Birger Brosa 5x(Ur)großonkel 1135 1202-01-09
5x(Ur)großonkel/-tanten 2. Grades
Birger Magnusson 5x(Ur)großonkel 2. Grades
Elof Magnusson 5x(Ur)großonkel 2. Grades
Knut jarl 5x(Ur)großonkel 2. Grades
Ur-Ur-Urgroßonkel/-tanten 3. Grades
Cecilia Elofsdotter Ur-Ur-Urgroßtante 3. Grades
Cecilia Knutsdotter Ur-Ur-Urgroßtante 3. Grades
Ur-Urgroßonkel/-tanten 4. Grades
Holmger Magnusson Lejonbalk Ur-Urgroßonkel 4. Grades
NN Filipsdotter Aspenäs Ur-Urgroßtante 4. Grades
Urgroßonkel & Urgroßtanten 5. Grades
Birgitta Filipsdotter Hjorthorn Urgroßtante 5. Grades
Ulf Holmgersson Lejonbalk Urgroßonkel 5. Grades
Großonkel & Großtanten 6. Grades
Cecilia Röriksdotter Großtante 6. Grades

Notizen

Enligt Karlskrönikan anförde han de värmländska bönder som 1434 på Engelbrekts initiativ intog och brände fogdeborgarna Edsholm, Amneholm och Dalaborg.

--------------------

till Ervalla mm. Underskrev förlikningsakten mellan konung Erik och riksrådet 1410 och uppgives varit riksråd ännu 1438 (Bl.). Gav 1421-08-01 jämte svågern Jösse Eriksson och systern fru Katarinas måg Bengt Königsmarck gods till Vadstena kloster (RKn.). Köpte jord i Gilberg på Onsön i Norge 1423 (RKn.). Var anförare för värmländska bondehären under Engelbrekts befrielsekrig samt intog och förstörde fogdeborgarna Agneholm, Dalaborg och Edsholm 1434 (Ss.). Upplät 1437 i Oslo till Knut Brynjulfsson och Ulfhild Brynjulfsdotter så mycket gods som han fått efter deras fader Brynjulf Jonsson och som tillhört herr Jon Hafthorsson, varhelst det kunde ligga i Norge, dock godsen i Raumarike och hans faders köpegods undantagna (RKn.). Var (RKn.) död 1442-05-08. Gift före 1415 med (Bl.) Brita Björnsdotter.

--------------------

Arvet Huseby-godset i Onsøy.

http://www.look.no/anita/slekt/webcards/ps79/ps79_092.htm

--------------------

Diplomatarium Norvegicum (volumes I-XXI)

Sammendrag: Bjørn Niklisson (Vinge), Lagmand i Vermeland, og Væbneren Thorsten Niklisson udgive Transscript af to af Hr. Peder Ulfsson (Roos) fremlagte Breve angaaende Hammarø (i Vermeland).

Kilde: Efter Orig. p. Papir i Upsala Universitetsbibliothek med Spor af to paatrykteVoxsegl.

Nummer: 125.
Dato: [c. 1440.] Sted: [Vermeland.]

Brevtekst (fra den trykte utgaven): Alle the godhe men som thessa transcripth se heller høre helsom wi Biorn Niclisson lagman j Vermolande oc Torsten Niclisson vapnare sama stad kerlaca medh varom herra kennoms vi thet vi seth oc ransakat hafuum vælborens mans Peder Wlfsons breff medh hængiande oscaddom jnsiglom sva ludhande ord fran orde som her epter scrifuith staar [Her følge Brevene No. 14 og 94 ovenfor.] Til mera visso oc øthermera stadfestilse at swa ær santh trikkiom vi var jnsigle a riggen fore thesse transscripth

ref: http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst.prl?b=13605&s=n&str=