Lennart Erikssons anor

Magnus Minnesköld

Personendiagramm

Eltern

Vater Geburtsdatum Mutter Geburtsdatum
Bengt Snivel 1110 Sigrid Björnsdotter Lakman

Partner

Partner Geburtsdatum Kinder
Ingrid Ylva Sunesdotter Elof Magnusson
Birger Magnusson

Verwandtschaftsbericht

Name Art Geburtsort Geburtsdatum Todesort Todesdatum
Partner
Ingrid Ylva Sunesdotter Partnerin oder Ehefrau
Brüder & Schwestern
Jarl Birger Brosa Bruder 1135 1202-01-09
Karl den Döve Bruder 1165 Estland 1220-08-08
Kinder
Birger Magnusson Sohn
Elof Magnusson Sohn
Eltern
Sigrid Björnsdotter Lakman Mutter
Bengt Snivel Vater 1110
Enkel
Cecilia Elofsdotter Enkeltochter
Urenkel
Holmger Magnusson Lejonbalk Urenkelsohn
Ur-Urenkel
Ulf Holmgersson Lejonbalk Ur-Urenkelsohn
Neffen & Nichten
Knut jarl Neffe
Karl Karlsson Ulv Neffe 1221 1261
Großneffen & Großnichten
Cecilia Knutsdotter Großnichte
Ulf Karlsson Ulv Großneffe 1247 1281
Urgroßneffen & Urgroßnichten
Ingeborg Ulfsdotter Ulv Urgroßnichte
NN Filipsdotter Aspenäs Urgroßnichte
Ur-Urgroßneffen/-nichten
Birgitta Filipsdotter Hjorthorn Ur-Urgroßnichte
Birgitta Knutsdotter Lejonbalk Ur-Urgroßnichte
Ur-Ur-Urgroßneffen/-nichten
Cecilia Röriksdotter Ur-Ur-Urgroßnichte
Ingeborg Magnusdotter (Malstaätten) Ur-Ur-Urgroßnichte
4x(Ur)großneffen/-nichten
Birgitta Knutsdotter 4x(Ur)großnichte
Margareta Pedersdotter Bonde 4x(Ur)großnichte 1352 1415

Notizen

var storman i Östergötland och anges i Västgötalagens lagmanslängd som herre till Bjälbo i Östergötland. Magnus Minnesköld antas ha varit gift två gånger. Namnet på kvinnan i första giftet är okänt. När han blev änkling i slutet av 1100-talet, gifte Magnus om sig med Ingrid Ylva, antagligen dotter till Sune Sik. Magnus och Ingrid Ylva hade sonen Birger - Birger jarl. Magnus Minnesköld dödades i slaget vid Gestilren i Västergötland 1210. Ursprunget till binamnet ”Minnesköld” är okänt – en teori är att namnet syftar på ordet ”minni” (minne) och kan eventuellt kopplas till det vanliga nordiska bruket att ”dricka minni”, det vill säga att dricka ”minnesskål”. Enligt en annan teori skall ordet snarare tolkas som ”mindre”, varvid binamnet får betydelsen ”mindre sköld”.

Medien

Bilder

bjalboatten