Lennart Erikssons anor

Ingeborg Magnusdotter (Malstaätten)

Personendiagramm

Eltern

Vater Geburtsdatum Mutter Geburtsdatum
Birgitta Knutsdotter Lejonbalk

Partner

Partner Geburtsdatum Kinder
Margareta Pedersdotter Bonde

Verwandtschaftsbericht

Name Art Geburtsort Geburtsdatum Todesort Todesdatum
Kinder
Margareta Pedersdotter Bonde Tochter 1352 1415
Eltern
Birgitta Knutsdotter Lejonbalk Mutter
Enkel
Peder Ulfsson Roos af Ervalla Enkelsohn Ervalla 1375 Sörum, Skedsmo 1442-05-08
Urenkel
Margareta Pedersdotter Roos af Ervalla Urenkeltochter
Ur-Urenkel
Svein Laurensen Ur-Urenkelsohn Hackås 1410 Näs 1470
Ur-Ur-Urenkel
Laurens Svensson Ur-Ur-Urenkelsohn Kloxåsen, Näs 1430 Kloxåsen, Näs 1516
4x(Ur)enkel
Karl Laurensson 4x(Ur)enkelsohn Kloxåsen, Näs 1460 Kloxåsen, Näs 1538
Laurens Laurensson 4x(Ur)enkelsohn 1464 1530
5x(Ur)enkel
Erik Laurensson 5x(Ur)enkelsohn 1490 1538
6x(Ur)enkel
Siord Eriksson i Ryss 6x(Ur)enkelsohn Revsund 1540 1610
7x(Ur)enkel
Sven Sjulsson 7x(Ur)enkelsohn Hovdsjö, Revsund 1570
Großeltern
Ingeborg Ulfsdotter Ulv Großmutter (Oma)
Urgroßeltern (3 Generationen)
Ulv Urgroßmutter (Uroma)
Ulf Karlsson Ulv Urgroßvater (Uropa) 1247 1281
Ur-Urgroßeltern (Alteltern, 4 Generationen)
Ulv Ur-Urgroßmutter (Altmutter)
Karl Karlsson Ulv Ur-Urgroßvater (Altvater) 1221 1261
Ur-Ur-Urgroßeltern (Altgroßeltern, 5 Generationen)
Karl den Döve Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) 1165 Estland 1220-08-08
4x(Ur)großeltern (Alturgroßeltern, 6 Generationen)
Sigrid Björnsdotter Lakman 4x(Ur)großmutter (Alturgroßmutter)
Bengt Snivel 4x(Ur)großvater (Alturgroßvater) 1110
Ur-Ur-Urgroßonkel/-tanten
Magnus Minnesköld Ur-Ur-Urgroßonkel
Jarl Birger Brosa Ur-Ur-Urgroßonkel 1135 1202-01-09
Cousins & Cousinen 5. Grades
Cecilia Röriksdotter Cousine 5. Grades
Ur-Urgroßonkel/-tanten 2. Grades
Birger Magnusson Ur-Urgroßonkel 2. Grades
Elof Magnusson Ur-Urgroßonkel 2. Grades
Knut jarl Ur-Urgroßonkel 2. Grades
Urgroßonkel & Urgroßtanten 3. Grades
Cecilia Elofsdotter Urgroßtante 3. Grades
Cecilia Knutsdotter Urgroßtante 3. Grades
Großonkel & Großtanten 4. Grades
Holmger Magnusson Lejonbalk Großonkel 4. Grades
NN Filipsdotter Aspenäs Großtante 4. Grades
Onkel & Tanten 5. Grades
Birgitta Filipsdotter Hjorthorn Tante 5. Grades
Ulf Holmgersson Lejonbalk Onkel 5. Grades